Sieciowy szybki rozwój- komórki.

Telefon już w dziewiętnastym wieku był uważany za rewolucyjny wynalazek. W końcu pozwolił on na bezpośrednie rozmowy w czasie rzeczywistym, wykonywane na bardzo dużą odległość. Możliwości telefonów były w olbrzymim stopniu wykorzystywane w trakcie wojen, na giełdach, czy w rozmowach międzynarodowych. Olbrzymi przeskok nastąpił na początku lat 80 ubiegłego wieku, kiedy to grupa młodych naukowców wpadła na rozwiązanie, umożliwiające prowadzenia rozmów telefonicznych bez konieczności przesyłania sygnału z wykorzystaniem kabli. Była to olbrzymia rewolucja- pierwsze komórki zostały zainstalowane w samochodach, gdyż tylko one mogły pomieścić bardzo dużych rozmiarów zestaw to nawiązywania połączeń. Samochody z olbrzymimi antenami stały się zjawiskiem powszechnym. Niektórzy tak bardzo chcieli mieć wtedy nowoczesne telefony, jednak był to wynalazek przeznaczony dla najbogatszy. Firmy wpadły na pomysł, żeby tworzyć atrapy tych urządzeń- co podnosiło niewątpliwie status społeczny posiadacza. Telefony GSM narodziły się trochę później, kiedy to technologia umożliwiła zmniejszenie rozmiaru sprzętu. Mimo iż pierwsze komórki były bardzo duże, to wcale nie zniechęcało ludzi do ich kupowania.

Comments are closed.

  • Usuwanie danych

    Wiele os�b chce przywr�ci� swoje dane, kt�re zosta�y wcze�niej usuni�te, jednak s� tak�e ludzie, kt�rzy chc� skasowa� swoje dane. To si� mo�e wydawa� niekt�rym troch� dziwne, w ko�cu usuni�cie danych z komputera to banalna czynno��, jednak nie mo�na zapomina� o tym, �e wszystkie dane, kt�re zosta�y przez nas usuni�te, tak naprawd� nadal s� na dysku … »
  • Telefon- wynalazek przeolbrzymi.

    Znaczenie telefonu jako wynalazku jest olbrzymie. Niektórzy nawet asa na tyle odważni, aby uznać wynalezienie telefonu przez Grahama Bella jako wynalazek dorównujący wynalezieniu koła. Przeskok technologiczny cywilizacyjny był ogromny. Dzięki łatwej i szybkiej komunikacji telefonicznej możliwe było przesyłanie informacji na dużą odległość w krótkim czasie, zarządzanie firmami odległymi o tysiące kilometrów i ot w czasie … »